KTC JCB PLATINUM

เติมเต็มความสุข ด้วยสิทธิพิเศษที่เต็มไปด้วย ความหมายจาก KTC

X2

รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น

Airport Lounge

บริการในต่างประเทศ

8 ล้านบาท

ประกันการเดินทาง

X2

รับคะแนนสะสม
ทุกการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น

8 ล้านบาท

ประกันการเดินทาง

Airport Lounge

บริการในต่างประเทศ

KTC mPOS

สิทธิประโยชน์

ประทับใจทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่น

จะเที่ยวเมืองไหนของญี่ปุ่นก็สนุก สะดวก สบาย ด้วยสิทธิพิเศษและบริการต่าง ๆ พร้อมส่วนลดอีกมากมายที่จะทำให้ทุกทริปญี่ปุ่นเป็นทริปสุดประทับใจ

ดาวน์โหลดคู่มือสิทธิพิเศษ ค้นหาสิทธิพิเศษ

บริการ Airport Lounge

สนามบินที่ญี่ปุ่น 28 แห่ง, ฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย

ดูรายละเอียด

สิทธิพิเศษทั่วโลก จาก JCBดูสิทธิพิเศษทั้งหมด

บริการเหนือระดับเมื่อเดินทางต่างประเทศ (Concierge Service)บริการห้องรับรองที่ JCB Plaza Lounge ใน 9 ประเทศ และบริการเลขา ส่วนตัวผ่าน JCB Plaza ทั่วโลก

ดูสิทธิพิเศษทั้งหมด

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง ในกรณี ใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

รับคะแนนสะสมง่าย ๆ

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพื่อแลกสินค้า/ บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

เบิกถอนเงินสดได้ 100%

เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service

บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% จากราคา เต็มของตั๋วปกติ สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 หรือ www.ktcworld.co.th

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

แบ่งชำระง่าย

ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการ KTC FLEXI

เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นแบ่งชำระได้ แบ่งชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปได้ง่ายๆ ผ่านบริการ KTC FLEXI by PHONE ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน พิเศษยิ่งขึ้น แบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น

เงื่อนไขการใช้บริการ KTC FLEXI
 • 1. สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ทุกประเภท สามารถใช้บริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% เฉพาะสินค้าที่ระบุว่าร่วมรายการแบ่งชำระ 0% ตามที่กำหนด
 • 2. สินค้าต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท โดยสามารถใช้บริการได้ตามวงเงินที่คงเหลืออยู่ในขณะที่ ซื้อสินค้า
 • 3. สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ทุกประเภท สามารถใช้บริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ได้ในอัตราดอกเบี้ย 0.80% โดยสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระได้ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน ทั้งนี้สินค้าต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • 4. อัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อเดือน (Fixed Rate) เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เท่ากับ 16.27% ต่อปี, 9 เดือนเท่ากับ 16.96% ต่อปี, 10 เดือน เท่ากับ 17.09% ต่อปี เป็นต้น

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
หมายเหตุ บัตรหลักและบัตรเสริม)เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC และ/หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 2. อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 5. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 6. กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)