ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

1. บทนำ ขอขอบคุณที่เลือก Scan & Pay by Big C (“Scan & Pay by Big C,” “เรา,” “พวกเรา,” “ของเรา”) Scan & Pay by Big C ให้บริการที่เป็นส่วนบุคคลด้วยคุณลักษณะเชิงโซเชียลและอินเทอร์แอ็คทีฟสำหรับการสตรีมมิ่งเพลงและเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่อาจมีการพัฒนาเป็นครั้งคราว ในการลงทะเบียน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การใช้บริการใดๆ เหล่านี้ ของ Scan & Pay by Big C รวมถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงาน เว็บไซต์และอิน เทอร์เฟซผู้ใช้ เช่นเดียวกันกับเนื้อหาและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับการบริการของเรา (เรียกรวมว่า “การบริการของ Scan & Pay by Big C”หรือ “การ บริการ”) หรือการเข้าถึงเพลง วิดีโอ หรือเนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่นใดก็ตามที่สร้างขึ้นผ่านบริการนี้ (“เนื้อหา”) คุณกำลังทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันกับบริษัท Scan & Pay by Big C ตามที่ระบุไว้ในข้อ 25 (ติดต่อเรา)

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามเหตุอันสมควรเป็นครั้งคราว เช่น การปรับปรุงฟังก์ชันหรือคุณลักษณะที่มีอยู่แล้ว หรือเพิ่มฟังก์ชันหรือคุณลักษณะของบริการ การนำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ และ การปรับตั้งค่าทางเทคนิคอันมีเหตุสมควรแก่การให้บริการ ตรวจสอบการทำงาน หรือความปลอดภัยของการให้บริการ

3. การใช้บริการของเรา บริการและเนื้อหาของ Scan & Pay by Big C เป็นสมบัติของเรา และผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก Scan & Pay by Big C เราให้สิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ เพื่อให้คุณใช้บริการของเรา และสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์ของเนื้อหา (เรียกรวมๆ ว่า “สิทธิ์ในการเข้าถึง”) แบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์สิทธิ์ในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้งาน