ชำระเงิน

แผนที่

กรุณาสแกน QR Code ด้านล่างนี้ที่จุด
รับชำระ Scan & Pay หรือที่แคชเชียร์
เพื่อชำระเงิน

เลขที่การทำรายการ

001908153256

ยอดชำระรวม

฿2,869.00

ยอดที่แสดงยังไม่หักส่วนลด