การชำระเงินสำเร็จ

แผนที่

วันที่ทำรายการ

28 ต.ค. 62 14.05 น.

เลขที่การทำรายการ

001908153256

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

013543771
กรุณานำ QR Code ไปสแกนที่ Smart Gate

หมายเลขสมาชิก

2485 9603 4728 9446
คะแนนรวมทั้งหมด

คะแนนปกติหมดอายุ 30 ต.ค. 62

3,457

คะแนนหมดอายุเร็วสุดคำนวณถึงเมื่อวานนี้

หมดอายุ 30 ต.ค. 62

250

คะแนนที่แสดงยังไม่รวมกับคะแนนที่ได้เพิ่มวันนี้