ช่องทางการชำระเงิน

Scan & Pay Kiosk

ชำระเงินด้วยตัวเองที่จุด
รับชำระ Scan & Pay

แคชเชียร์

ชำระเงินที่แคชเชียร์