แผนที่ไปยัง Scan & Pay Kiosk

ท่านสามารถสอบถามจุดรับชำระ
Scan & Pay ได้จากพนักงานที่สาขา