ปรับให้ Barcode หรือ QR code ของสินค้าอยู่ตรงกับพื้นที่ในจอเพื่อเริ่มสแกน